Products Xe cứu hộ sân bay


  • Xe kéo đẩy sân bay

      Sản phẩm do "CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ÚC" cung cấp.


  • Xe phun bọt chống lan dầu dùng trong sân bay

     Sản phẩm do " CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ÚC" cung cấp.

  • Xe kéo đẩy máy bay

    Xe kéo đẩy máy bay không dùng cần dắt

PRODUCTS CATALOG

NEW PRODUCTS

Xe chữa cháy

Sản phẩm do "CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ...

Xe cứu hộ chuyên dùng đặc biệt

Xe này do công ty cổ phần sản xuất và thương mại V ...

Xe cứu hộ

Sản phẩm do "CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ...

Xe cứu hộ

Xe cứu hộ được sản xuất trên nền xe cơ sở của Mỹ